باده نوشین
آهنگساز: هوشنگ فراهانی
با صدای سالار عقیلی
آواز باران
آهنگساز: هوشنگ فراهانی
با صدای: فاروق کسمایی
فردای دگر
آهنگساز: هوشنگ فراهانی
با صدای: سینا سرلک
پنج تصنیف از استاد اسماعیل مهرتاش
آهنگساز: هوشنگ فراهانی
با صدای: علی اصغر بهمنی

آوای چکاد
گزیده ای از آجراهای بهمن رجبی با گروه چکاد
ردیف استاد اسماعیل مهرتاش
با صدای: محمد منتشری
با تکنوازی سه تار: هوشنگ فراهانی
تکنواز تار: فخرالدین حکیمی
تکنوازی تار
هوشنگ فراهانی
تکنوازی سه تار
هوشنگ فراهانی
از تو بگذشتم
آهنگساز: هوشنگ فراهانی
با صدای: علی اصغر بهمنی